Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Placówek Specjalnych

Zespół Placówek Specjalnych
Ostatnia aktualizacja strony: 21.04.2017, 08:33

Strona główna

Zespół Placówek Specjalnych
ul. Rycerska 13
59-220 Legnica


NIP - 691-23-48-629
REGON - 000-70-89-63

Telefon/faks - 76 7233114

Strona internetowa ZPS - www.zpslegnica.edu.pl
Adres e-mail - admin@zpslegnica.edu.pl

Dyżury podmiotu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy

W skład Zespołu  wchodzą:

  • Szkoły dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim (Specjalna Szkoła
    Podstawowa Nr 12, Specjalne Gimnazjum Nr 12, Specjalna Szkoła Zawodowa Nr 7.)
  • Szkoły dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym (Specjalne Przedszkola nr 5, Specjalna Szkoła Podstawowej nr 14, Specjalne Gimnazjum nr 14, Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy),
  • Szkoła dla dzieci z upośledzeniem znacznym i głębokim (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy),
  • Internat - dla dzieci spoza terenów Legnicy.

 

©-2017 Zespół Placówek Specjalnych. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL