Ostatnia aktualizacja strony: 27.06.2024, 13:22

e-PUAP

e-PUAP

W Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy istnieją dwie możliwości załatwiania spraw.

1. Drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu i elektronicznych formularzy przygotowanych w systemie Elektronicznej Platformy Usług Administracji publicznej (ePUAP po adresem epuap.gov.pl) za pośrednictwem której realizowana jest usługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy. Użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru Pismo ogólne do podmiotu publicznego udostępnianego w katalogu SPRAWY OGÓLNE w zakładce Pisma do urzędu.

2. Drogą tradycyjną poprzez wizytę w Placówce i kontakt z pracownikiem sekretariatu.

Ad. 1 Załatwianie spraw drogą elektroniczną – Elektroniczna Platforma Administracji Publicznej – (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) ePUAP

  • Podmioty realizujące zadania publiczne obowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

  • Dostarczenie do Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy dokumentu elektronicznego

W celu dostarczenia do Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.

Dokładna instrukcja zakładania konta

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.

Wystarczy kliknąć w link:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZPS-Legnica 

Adres Skrytki_ESP: /ZPS-Legnica/SkrytkaESP

Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy. Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

  • Profil zaufany ePUAP

Profil zaufany ePUAP każda (pełnoletnia) osoba zakłada również za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl.

Dokładna instrukcja zakładania profilu zaufanego 

Po złożeniu wniosku w systemie profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w każdym urzędzie skarbowym, w każdym urzędzie wojewódzkim, w wybranych oddziałach ZUS i wybranych urzędach gmin. Lista punktów potwierdzających. Punkty potwierdzające są odpowiednio oznakowane.

Film instruktażowy - Jak założyć profil zaufany ePUAP? Poznaj 4 sposoby

Ad. 2 Załatwianie spraw drogą tradycyjną w Sekretariacie głównym pok. A – 103 w godzinach pracy tj. 7:00 – 15:00.
 

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.

Metadane

Data publikacji : 01.06.2023
Data modyfikacji : 28.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Placówek Specjalnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumił Leśnikowski Zespół Placówek Specjalnych
Osoba udostępniająca informację:
Bogumił Leśnikowski Zespół Placówek Specjalnych
Osoba modyfikująca informację:
Bogumił Leśnikowski

Opcje strony

©-2024 Zespół Placówek Specjalnych. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL