Ostatnia aktualizacja strony: 27.06.2024, 13:22

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DANYCH ZBIERANYCH PRZEZ BIP

Klauzula informacyjna dla danych zbieranych przez BIP

Klauzula informacyjna dla danych zbieranych przez BIP

Administratorem danych zbieranych przez BIP jest Zespół Placówek Specjalnych z siedzibą w Legnicy przy ulicy Mazowieckiej 3, 59-220 Legnica, telefon kontaktowy: 76 7233114, dres poczty elektronicznej: sekretariat@zps.legnica.eu

Administrator danych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

Dane osobowe w postaci adresu IP są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających z rozporządzenia KRI. Dane osobowe mogą być przekazywane organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (Ministrowi właściwemu ds. informatyzacji) oraz organom ścigania, a także firmom audytorskim i dostawcom hostingu i wsparcia IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane przetwarzane będą przez okres ważności logów tj. 3 miesięcy. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych w zakresie logów jest wymogiem ustawowym, a w zakresie plików cookies dobrowolne w celu udostępnienia strony internetowej. Dane osobowe użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Metadane

Data publikacji : 08.12.2021
Data modyfikacji : 25.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Placówek Specjalnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wanda Gałkowska-Szymańska Zespół Placówek Specjalnych
Osoba udostępniająca informację:
Bogumił Leśnikowski Zespół Placówek Specjalnych
Osoba modyfikująca informację:
Bogumił Leśnikowski

Opcje strony

©-2024 Zespół Placówek Specjalnych. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL