Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Placówek Specjalnych

Zespół Placówek Specjalnych
Ostatnia aktualizacja strony: 29.05.2018, 12:50

Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy

W skład Zespołu  wchodzą:

  • Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5,
  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12,
  • Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7,
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
  • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy,
  • Internat - dla dzieci spoza terenów Legnicy.

 

 

©-2018 Zespół Placówek Specjalnych. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL